Egységes helyi rendeletek

Nemzeti Jogszabálytár itt elérhető.

 

2023

5_2023.(III.10.)_A közterületek elnevezéséről és címmegállapításáról

4/2023 (II.17.) önk. rendelet a Marcali közös Önk. Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról

3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2022

16/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

14/2022. (X.14.) önkormányzati rendelet a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet egyes pénzügyi tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezéséről

9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól (egységes szerkezet 2022.11.25-től)

8/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

5/2022. (V.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezet 2023.01.21-től)

1_2022.I.14. Köztisztviselői illetményalap megállapítása 2022. évre

2021

– 14_2021.XII.10. Sávoly Ör állattartási rendelet hatályon kívül helyezése

– 8-2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

3_2021_II_24_rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről_egyseges_20220211

2020

11/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

-10-2020.(IX.30.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

9/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2020.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

– 2/2020.(I.17.) a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2020.évi illetményalapjáról

2019

-12/2019.(XI.15.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

-7/2019.(VIII.29.) a talajterhelési díjról

-6/2019.(VIII.29.) a 2019. évi szociális tüzifatámogatás részletes szabályairól

2018

-8/2018(X.30.) a szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

-9/2018(XI.14.) a helyi közművelődési feladatokról

2017

19_2017. (XII.22.) önk. rend. a településkép védelméről egységes 2021. 11.26-tól aláírt összefűzött

17/2017 (X.19.) a 2017 évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

16/2017.(IX.27.) a helyi népszavazásról

-12/2017.(VIII.25.) a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék mértékének meghatározásáról

9/2017.(IV.20.) a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

-5/2017.(II.16.) az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

2014

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.05.) BM rendeletben foglaltak alapján

15/2014. (IX.11.) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámozás szabályairól

4/2014.(II.14.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

2013

23.2013.(XI.29.) ö.r. A-helyi-adókról-Sávoly-2022.01.01-től

20/2013. (X.25.) a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztán tartásáról

-16/2013.(VIII.29.) az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

-14/2013.(VIII.29.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2013.(V. 15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

-7/2013. (IV.30.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről és lakbérének megállapításáról

2012

10/2012.(IX.27.) számú rendelet az állattartásról

2010

16/2010.(XII.21.) a talajterhelési díjról

8/2010.(VIII.18.) Sávoly Község helyi parkolási rendjéről

-7/2010. (VIII.18.) Sávoly község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Mellékletek: 1, 2, 3

2009

-13/2009.(IX. 24.) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes rendeletek módosításáról

2007

8/2007.(VIII.23.) a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

7/2007.(V.21.) a díszpolgári cím adományozásáról

2006

-8/2006.(III.30.) a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról

2004

19/2004.(IX.27.) a helyi hulladékgazdálkodási tervről

2003

19/2003.(XII.18) az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

14/2003.(XII.18) a lakáscélú helyi támogatásról

13/2003.(XII.18.) a sportról

2002
9_2002 (VIII.8.) a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet hatályos 2014.01.01-től

2000
8/2000. (III.30.) a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

1998

 5/1998.(IV. 30.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Megszakítás