Vályi András szerint „SÁVOLY. Magyar falu Somogy Várm. földes Ura Gr. Festetits Uraság, lakosai külömbfélék, fekszik Balaton tavához, ‘s Csákányhoz nem 247meszsze, mellynek filiája; határja jó, vagyonnyai külömbfélék, földgye néhol fövenyes.” (idézet Vályi András (1796) Magyar Országnak leírása című művéből) 

Sávoly történelmi históriájáról az oklevelek szerint 1397-ben készült az első dokumentum, akkor Sauol alakban szerepelt. 1405-ben Fejéregyházi György leánya, Katics asszony itteni zálogos birtokait Anthimus fia Jánosnak, volt szlavóniai albánnak adta. Kis- és Nagysávoly adományozásáról szólnak későbbiekben az iratok. 1406-ban Kissávoly egy részét Berzenczei Lóránt fia, György nyerte adományul. Hunyadi János kormányzó 1447 ben a Kismaróti és Kissávolyi családnak adta a helységet. A XV. században sűrűn váltották egymást a tulajdonosok.

A Pati Török család, a murakeresztúri apát, a Szentjakabi Chernel Bertalan, Tolnai Bornemissza János alkincstárnok – aki Mátyás királytól kapta adományul – voltak a földbirtokosok. 1480-ban Berzenczei György fia, Sandrin indított pert Nagysávoly miatt Török Kocsárd ellen. A XVI. században is gyakran adták-vették az itteni birtokokat. Így földesúr volt az Orros család, Szerdahelyi Imre, Török János, majd Török Bálint, Komjáthy László özvegye, Nagy Máté, Zerdahelyi István, Lengyel Boldizsár és Bornemissza Pál is. A török hódoltság alatt ezek a települések is elpusztultak. 1711-ben települt újra, gróf Festetics Pál birtokában. Ezt követően a Festetics család a tulajdonos még a XX. század 30-as éveiben is, de ekkor már a Magyar Földintézet tulajdonában is találhatunk földterületet. Ez időben volt a legnépesebb a falu, 1932-ben a 196 lakóházban 1005 lakost számláltak. Akkoriban már működött a hitelszövetkezet, amely 1947-ben beolvadt a Dunántúli Bank és Takarékpénztár Rt-be, tejszövetkezet és kisgazdakör. A római katolikus népiskolát 1750-ban alapították. A posta, a telefon illetve a körjegyző csak Somogysámsonban volt elérhető, míg 1951-től már helybe került a közigazgatás központja. A Marcali és Somogysámson felől haladó, a Marótvölgyi-csatorna hídján átszaladó műút egy kettőskanyarral Sávolyra visz bennünket. A csatornában a víz nagyon lassan halad, mert mostanában új feladatot kapott: nem érheti el a Zala folyót, hanem a Kis-Balaton II. tározójának a bölcsője. A mély, lápos, mocsaras terület, amely a Marcali-háttól nyugatra eső somogyi táj legmélyebb pontja, valaha a Jankó-tó otthona volt, ma azonban sás lepi el, itt-ott egy-egy liget néhány fával. Sávoly község 2 684 ha-on terül el, kitűnő a település földrajzi elhelyezkedése. 

A faluval párhuzamosan haladó M7-es főútra a rakottyai út melletti leágazó biztosítja a le- és feljárást, összekötve a falut az országos és nemzetközi úthálózattal. A községnek saját vasútállomása van a Budapest-Nagykanizsa vonalon; igaz, a vonatról leszállva egy kis séta vár ránk, hogy beérjünk a lakóházakhoz. A buszközlekedés nehézkes, a faluból Balatonszentgyörgyre, Nagykanizsára és Marcaliba lehet eljutni közvetlenül. A sármelléki reptér 20 perc alatt elérhető. Személyautóval a környékbeli városok (Marcali, Keszthely és Nagykanizsa) 15-20 perc alatt megközelíthetők. A közeli Balaton sok turistát vonz, sőt a külföldiek előszeretettel vásárolnak itt ingatlanokat is: eddig 40 családi ház került német és osztrák tulajdonba. 2008 július 23-án Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be egy, 2009. évtől MotoGP futamok rendezésére alkalmas magyarországi pálya megépítésének szándékát. A megvalósuló versenypálya Sávoly község közigazgatási területén fekszik. A közeljövőben elkezdődő beruházások egyre több érdeklődőt vonzanak, megindult az ingatlanok adás-vétele. A Hupolagostól egy kilométerre a föld mélye meleg vizet rejt. A bevizsgáIás szerint a víz hőfoka 90°C-os, sótartalma 11000 mg/I, és 5000 m3/nap vízhozam érhető el.

A Hupolagos kifejezést még most is használják: a néphagyomány szerint egy kupolás kastély volt itt, arról kapta a nevét. Az értékes területen régészeti leleteket – edényeket, pénzt – is találtak. Érintett a környék a vadászturizmusban is. A somogysimonyi Szent Hubertusz Vadásztársaság területeinek északi része kinyúlik a vasútállomástól nyugatra elterülő tölgy-, cser- és akácfák alkotta erdőségre. A Kiskomáromi út – melyen régen Kiskomáromba jártak hónapos vásárba, üzletbe – beviszi a vadászokat a másik erdőrészbe, melyen már Szőkedencsig elbarangolhatnak a vendégek vadászat közben. A községben a lakosok száma 577 fő. Néhányan egyénileg próbálnak munkát vállalni a kereskedelemben és a szolgáltatásban. Közel negyvenen kénytelenek naponta eljárni távolabbi munkahelyekre. A községben két vegyes bolt üzemel és két vendéglátó helyiség várja a vendégeket. 229 ház található a településen és ezek nagy részében 1996 óta gázzal fűtenek. Minden második háznál cseng a telefon, egyre több családnak van internet kapcsolata. Az 5 önkormányzati lakás megfelelő komfortfokozatú, jó állapotú. Az általános iskola és az óvoda épületének állaga jó, a négy falu (Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs) gyerekei szívesen járnak a jól felszerelt, szakemberekkel ellátott iskolába. A falu katolikus templomát 1875-ben szentelték fel, előtte látható az I. és II. világháború hősi halottainak emlékműve. Egészségügyi szolgálat helyben van. A naponta nyitva tartó könyvtárban négy számítógépet használhatnak az olvasók, melyeken elérhető a világháló. A könyvtárban működik a Sávolyi Gyerekek Klubja, a könyvtáros havonta tart foglalkozásokat az általános iskolai korosztály számára.

A 2000. évet címer- és zászlóavatással köszöntötte az önkormányzat. A falu jelképét a hagyományokra alapozva tervezték, így a Festetics címerből az őrdaru, a XX. század elején használt pecsétnyomóból pedig az ekevas és a búzakalász öröklődött. Sávoly napjainkban a Marótvölgye közigazgatási központja. Itt, az M7-es főút mellett a falu jövőjét meghatározó tervek valósulhatnak meg. A közeljövőben elkezdődő munkálatok az egész környék jövőjét alapvetően befolyásolhatják. Elérhetőségek: korj.savoly@gylcomp.hu, onkorm.savoly@gylcomp.hu savolykonyvtar@gmail.com,

Késő római kori telep Sávolyban

A lelőhely Somogy megyében, Sávoly déli részén, a Somogyi-dombság északnyugati peremén, a Kis-Balaton közelében fekszik. A régészeti lelőhely, az épülő Balatonring, MotoGP pálya területén, a Kerekes-kúti – és a Basa-réti-dűlőkön, 390m × 250m kiterjedésű területen helyezkedik el az ÉNY- DK-i irányban. A Malom-árok patak keletre, a 7-es út nyugatra van a lelőhelytől. A Kerekes-kúti-dűlő alacsony fekvésű, mocsaras terület, a Basa-réti-dűlő lelőhely által érintett része az alacsonyabb fekvésű területből É-D-i tájolású dombként emelkedik ki.

 

Megszakítás