Egységes helyi rendeletek

Nemzeti Jogszabálytár itt elérhető.

2024

6/2024. (IV.19.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2023

18/2023. (XII.15.) önkormányzati rendelet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

16_2023.XI.10. SZMSZ módosítás Sávoly

15/2023. (XI.10.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezésről

13/2023 (X.13.) önkormányzati rendelet a 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

9/2023. (VI.23.) önkormányzati rendelet a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról

7/2023. (V.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

5/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és címmegállapításáról

3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2022

16/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelet a településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól

14/2022. (X.14.) önkormányzati rendelet a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól

10/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet egyes pénzügyi tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezéséről

9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól

8/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról

5/2022. (V.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezet 2023.01.21-től)

1/2022. (I. 14.) önkormányzati rendelet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2021

10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről – hatályos: 2024. 03.01-től

7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

3/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2020

9/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

4/2020.(II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2019

12/2019.(XI.15.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

– 7/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról

4/2019.(IV.11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2018

-9/2018(XI.14.) a helyi közművelődési feladatokról

3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2017

19_2017. (XII.22.) önk. rend. a településkép védelméről egységes 2021. 11.26-tól aláírt összefűzött

16/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról

-12/2017.(VIII.25.) önkormányzati rendelet a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék mértékének meghatározásáról

9/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelet a családi események során alkalmazandó engedélyezési eljárásról és szolgáltatási díjakról

-5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

2013

23/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról

– 16/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

8/2013.(V.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

2010

7/2010.(VIII.18.) önkormányzati rendelet Sávoly Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról – Mellékletek: 1, 2, 3

2007

7/2007.(V.21.) önkormányzati rendelet a díszpolgári cím adományozásáról

2006

8/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatáról

2003

14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet a lakáscélú helyi támogatásokról

13/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet a sportról

2000
8/2000.(III.30.) önkormányzati rendelet a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Megszakítás