Közérdekű információk

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok
– A szervezeti struktúra
– A szerv vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

– A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

– A szerv által alapított közalapítványok

1.5. Lapok

Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek

– Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

– Közszolgáltatások

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

hulladékkezelés (szilárd hulladékkezelés és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés)

köztemetők fenntartása 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás:

– A szerv nyilvántartásai
– Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Pályázatok
Hirdetmények
Közérdekű adatok igénylése
– Közzétételi listák
– Közadatok újrahasznosítása
– Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 2019, 2020, 2021

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

– Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Állami Számvevőszék – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2020
Magyar Államkincstár – 2020. évi normatíva igénylés ellenőrzése /évközi/
Magyar Államkincstár – 2019. évi normatíva elszámolás ellenőrzése
– Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

– Éves költségvetések – költségvetési rendeletek
– Számviteli beszámolók
– A költségvetés végrehajtása – zárszámadási rendeletek

3.3. Tevékenység, Működés

Foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések 
– Koncessziók
– Egyéb kifizetések
– Európai Unió által támogatott fejlesztések

Közbeszerzés

Skip to content