Képviselő testületi ülés 2023.12.14.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete december 14-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1. Tájékoztató a közrend- és közbiztonság helyzetéről

Előadó: Kalota János, rendőr őrnagy

2. Beszámoló a gyermekétkeztetés ellátásáról, tapasztalatairól

Előadó: Kulcsár Gábor, Atroplusz Kft. ügyvezetője

3. Előterjesztés a gyermekétkeztetési pályázatok elbírálásáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

4. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. Előterjesztés a temetkezési díjtételek felülvizsgálatáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

6. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

7. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Vagyont Működtető Nyugat-somogyi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról és a társulásba delegált képviseletről

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

8. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

9. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

10. Előterjesztés a szabályozási terveken szereplő szabályozási vonalak megtartásáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

11. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

12. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkájáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

13. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

Megszakítás