Képviselő- testületi ülés – 2023.11.09.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. november 9-én (csütörtökön) 19.00 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Sávolyi Kirendeltsége (8732 Sávoly, Petőfi u. 14.).

N a p i r e n d e k:
1. A 2024. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
1. sz. melléklet: belső ellenőrzési kézikönyv
2. sz. melléklet: 2024. évi ellenőrzési ütemterv
Kockázatelemzés 2023.
Kérdőív 2024. évi ellenőrzési terv kialakításához
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
3. Előterjesztés a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2006. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
4. Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
5. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
6. Előterjesztés a 2024. évi folyószámlahitel felvételéről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
7. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
8. Egyebek

Megszakítás