Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

– hulladékkezelés (szilárd hulladékkezelés és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés)

– köztemetők fenntartása 

– ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Ülések

– Döntéshozatal, ülések
– A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.7. Pályázatok

– Pályázatok

2.8. Hirdetmények

Hirdetmények

2.9. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylése

2.10.  Közzétételi listák

2.11. Közadatok újrahasznosítása

2.12. Az önkormányzat önként vállalt feladatai: 20192020, 2021

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai – 2023.

Megszakítás