Hulladékkezelés

Szilárd hulladékkezelés

Gondoskodás a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja, hogy meghatározza a város területén keletkezett települési hulladék gyűjtésének, szállításának és ártalommentes elhelyezésének továbbá a közterületek tisztántartásának szabályait, elősegítse a köztisztasági és a közegészségügyi rendelkezések betartását, valamint az épített és természeti környezet védelmét, a tevékenység kiszámíthatóságát, ellenőrizhetőségét. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2027. szeptember 30-ig a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.

(A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztán tartásáról szóló 20/2013. (X.25.) önkormányzati rendelet)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés

Gondoskodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja a közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást 2021. december 31-ig a KO-SZESZ Kft. végzi.

(A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet)

Megszakítás