Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

Közszolgáltatás keretében gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról, a szennyvízelvezetésről és a szennyvíztisztításról. Az önkormányzata, mint Üzemeltetésbe adó a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer működtetéséről, közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep üzemeltetéséről bérleti szerződés keretében 2034. december 31. napjáig terjedő határozott időre a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., mint Üzemeltető gazdálkodó szervezet bevonásával gondoskodik.

Bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú ivóvízellátó rendszer működtetésére

Megszakítás