Képviselő-testületi ülés – 2023.10.12.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. október 12-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

2. Előterjesztés a 2024/2025-ös tanév iskolai körzethatáraira, a kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

3. A 2023. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

4. Előterjesztés hómentesítési szerződés megkötéséről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

5. Előterjesztés cafetéria-juttatás megállapításáról Sávoly Község Önkormányzata főállású alkalmazottai, valamint a sávolyi óvoda dolgozói részére (pótanyag)
Előadó: Schuller Tibor polgármester

6. Egyebek

Megszakítás