Képviselő-testületi ülés – 2023.01.19.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 19-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme).

Napirendek:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2. Előterjesztés a 2023/2024-es tanévre megállapított és kijelölt iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezéséről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 10/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. Egyebek

Megszakítás