Képviselő-testületi ülés – 2022.12.15.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. december 15-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1.Beszámoló a gyermekétkeztetés ellátásáról, tapasztalatairól
Előadó: Ferencz Attila, Atroplusz Kft. belső ellenőr

2. Tájékoztató a közrend- és közbiztonság 2021. évi helyzetéről
Előadó: Derdák Áron rendőrszázados

3. Beszámoló a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

5. A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

6. Előterjesztés a temetkezési díjtételek felülvizsgálatáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

7. Tájékoztató az önkormányzati társulások céljáról, helyzetéről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

8. Földhaszonbérlet 
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

9. Előterjesztés a DRV_S_311 kódszámú, Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

10. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

11. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló 1/2022.(I. 14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

12. Egyebek

Megszakítás