Képviselő-testületi ülés – 2023.02.16. – Napirend

Az ülés ideje: 2023. február 16. (csütörtök) 8.30 óra. Helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11. nagyterem melletti kisterme)

N a p i r e n d e k:

1. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről (helyben kerül kiosztásra)

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2 A. Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2 B. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3. A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

5. Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok 2023. májusától történő biztosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2023. évi támogatásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

7. Előterjesztés a Marcali Mentők Egyesülete támogatási kérelméről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

8. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

9. Egyebek

Megszakítás