Képviselő-testületi ülés – 2022.10.13.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 13-án (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterem)

N a p i r e n d e k:

1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

3. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről és lakbérének megállapításáról szóló 7/2013.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

4. A 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

6. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

7. Előterjesztés a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

8. Előterjesztés hómentesítési szerződés megkötéséről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

9. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Előadó: Schuller Tibor polgármester

Megszakítás