Képviselő-testületi ülés – napirend – 2022.11.24.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1. A 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3. Előterjesztés a 2022. évi folyószámlahitel felvételéről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

4. Előterjesztést a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

5. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet ellátásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

6. Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. Előterjesztés a falugondnok 2023. évi továbbképzési tervéről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

8. A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

9. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

10. Előterjesztés a „Sávoly Község Önkormányzata részére gyermekétkeztetési szolgáltatás nyújtása 2023. évben” tárgyú pályázatok elbírálásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

11. Egyebek

Megszakítás