Képviselő-testületi ülés – 2022.06.16.

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő, nyilvános ülésének ideje: 2022. június 16. (csütörtök) 8.30 óra
helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11 nagyterem melletti kisterme)

N a p i r e n d e k:

1. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

3. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásból történő kiválásról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

4. Előterjesztés a kóbor állatok befogására vonatkozó szerződés megkötéséről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

5. Beszámoló a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 2021. évi könyvtári szolgáltatásairól
Előadó: Schuller Tibor polgármester

6. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportjának támogatási kérelméről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

7. Egyebek

Megszakítás