Képviselő testületi ülés – 2022.05.12.

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő, nyilvános ülése: 2022. május 12. (csütörtök) 8.30 óra, helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11 nagyterem melletti kisterme)

Napirendek:

Beszámoló a községi könyvtár munkájáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Előterjesztés a 2021. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Előterjesztés Sávoly Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól 
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 5/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Előterjesztés települési karbantartó állás pályázati kiírásáról
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Egyebek

Megszakítás