Képviselő-testületi ülés – 2022.06.29.

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli, nyilvános ülést tart. Az ülés ideje: 2022. június 29. (szerda) 8.30 óra. Helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11 nagyterem melletti kisterme)

Napirendek:

1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

2. Egyes pénzügyi tárgyú rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

3. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, szociális és kegyeleti támogatások, valamint a vezetői pótlék mértékének meghatározásáról szóló 12/2017. (VIII.25.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

4. Óvodai játszóudvari eszközök beszerzése tárgyában kiírt pályázat tekintetében döntés az eljárás eredményéről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

Megszakítás