Hirdetmény

 HIRDETMÉNY

a

„Sávoly településkép védelméről szóló rendelet módosításának”

partnerségi egyeztetésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk Sávoly Község lakosságát, a településen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a település területén működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, hogy a központi jogszabályváltozás miatt, a jog harmonizáció megteremtése érdekében szükségessé vált a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása. A jogharmonizáció kizárólag a felsőbb jogszabályokban történt módosítások átvezetését célozza, egyéb rendelkezéseket nem érint.

A településfejlesztési és településrendezési, valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 11//2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet,  valamint a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet és a rendelet módosításának tervezete a megnevezésre kattintva megtekinthető.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése b) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le. Ugyanezen rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek alapján a „Partnerségi vélemény” tárgyú véleményeket e-mailen a Polgármesterhez címezve a polgarmester@savoly.hu címre kérjük megküldeni.

A Partnerségi vélemények beküldésének határideje 2021. november 5.

Marcali, 2021. október 22.

Köszönettel:

Schuller Tibor sk

polgármester

Megszakítás