Közérdekű adatok

Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

Közszolgáltatás keretében gondoskodás az egészséges ivóvízellátásról, a szennyvízelvezetésről és a szennyvíztisztításról. Az önkormányzata, mint Üzemeltetésbe adó a tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer működtetéséről, közcélú szennyvízelvezető

Tovább olvasom »

Köztemetők fenntartása

Gondoskodás a temetőkkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő feladatokról. Az önkormányzat gondoskodik a köztemető és létesítményei fenntartásáról. (A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2002.

Tovább olvasom »

Hulladékkezelés

Szilárd hulladékkezelés Gondoskodás a települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja, hogy meghatározza a

Tovább olvasom »

Felügyeleti szervek

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – Önkormányzati Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 19. Email: erkeztetok.ktm@ktm.gov.hu Sajtókapcsolat: sajto@ktm.gov.hu Honlap: https://kormany.hu/kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium 

Tovább olvasom »

Szabályzatok – Marcali KÖH

Szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat – Marcali Közös Önkormányzati Hivatal MKÖH – Ajándék és egyéb előnyök elfogadási szabályzat MKÖH – Beszerzési szabályzat MKÖH – Eszközök

Tovább olvasom »
Megszakítás