Tisztelt Sávolyi Lakosok!

Tisztelt Sávolyi Lakosok!

 

 

Először is személyesen is szeretném megköszönni azokat az adományokat, amelyet Önök adtak össze az ukrajnai események károsultjainak számára. Ezeket a pénteki nap folyamán el is juttattuk a Magyar Vöröskereszt kaposvári szervezetéhez.

Az elmúlt napok során több olyan álhír látott napvilágot községünkben, amelynek a valósághoz semmilyen köze sincsen. Hány menekült, mikor és hogyan érkezik a településünkre. Erre szeretnék reagálni.

A tegnapi nap során összehívtam azokat az embereket, akik egy esetleges katasztrófahelyzetben segíteni tudnak, feladat hárul rájuk. Jelen volt dr. Duró Ildikó háziorvosunk, Tóth Róbert a marcali Katasztrófavédelmi Parancsnokságtól, Törőné Gerencsér Ildikó iskolaigazgató asszony, meghívást kapott, de betegség miatt kénytelen volt távol maradni Csordásné Tamás Ildikó óvodavezető asszony, azok a helyi katasztrófa elhárításba bevont személyek, akiket el tudtam érni, illetve el tudtak jönni, az önkormányzatunk dolgozói, a képviselő-testületünk tagjai.

Az összejövetel célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen kérdések, intézkedések merülhetnek fel akkor, ha a háborús helyzetből adódóan, menekülteket kell fogadni a településünkön. Nagyon hasznos volt a megbeszélés, valódi probléma eshetőségek merültek fel, és beszéltünk ezek megoldási lehetőségéről is. Mindannyian egyetértettünk abban is, hogy ezek az álhírek nem segítik a munkát, csupán bizonytalanságot, esetlegesen félelmet ébresztenek a lakosságban. Én tisztelettel kérem Önöket, hogy ne a szájhagyomány alapján tájékozódjanak. Minden lakosságot érintő eseményről, változásról tájékoztatni fogjuk Önöket, és, ha valamit nem értenek, keressenek minket bizalommal. Hiszen mi is, személy szerint én is így fordulok Önökhöz.

Eddig mindössze annyi történt, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal minden településnek kiküldött egy táblázatot, amelyben pontosan nyilatkoznunk kellet arról, hogy az önkormányzat tulajdonában hány, és milyen állapotú ingatlan van, amelyet szükség esetén menekültek elszállásolására lehet igénybe venni. Illetve a katasztrófavédelem egyeztetett velünk abban, hogy a náluk nyilvántartott esetleges elszállásolásra alkalmas ingatlan valójában használható-e erre. Mi a két szolgálati lakással kapcsolatban azt az adatot adtuk meg, hogy beköltözhetőek, de teljesen üresek, bútorozatlanok. A művelődési ház nagytermével kapcsolatban pedig azt az információt adtuk, hogy teljességgel lehetetlen, hogy ott 80 ember elszállásolható legyen, még a töredéke sem, néhány embert esetleg el tudunk szállásolni, de őket is csupán ideiglenesen, néhány napra. Mindössze ennyi történt.

És akkor megint csak kérés. Előfordulhat, hogy a kormányhivatal, a katasztrófavédelem minket is kijelöl elszállásolásra, ha a menekültek száma megnövekedik. Ekkor léphet életbe az, hogy a szolgálati lakásokat rendelkezésre bocsássuk. Viszont ezek üresek. Ha van az Önök birtokában olyan bútordarab, ágynemű, edény, háztartási eszköz, amit fel tudnak ajánlani, akkor ezt nagyon megköszönnénk. Nem kérjük, hogy ezeket szállítsák el hozzánk, nem akarjuk a lakásokat sem telepakolni, csupán jelezzék nekünk, bármilyen módon, ha van ilyen, és, ha szükségessé válik, mi gondoskodunk az elszállításról.  Köszönjük szépen!

Önök már eddig is sokat segítettek bajbajutott, rászoruló embereken.

Kérem, ne feledjék el azt, hogy addig jó, amíg segíteni tudunk, és nem mi szorulunk segítségre!

 

Sávoly, 2022. március 8.

Tisztelettel: Schuller Tibor polgármester

Megszakítás