Szigorodott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat

hulladekegetesAz elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavaszi időszakban jelentős mértékben meg szokott növekedni a szabadterületi tűzesetek száma, melyek jelentős anyagi károkozással járnak, valamint emberélet veszélyeztetését is okozhatják.

A szabadterületi tüzek jellemző keletkezési oka az avar és egyéb növényi hulladékok, valamint a kerti hulladékok égetése során be nem tartott jogszabályi előírásokból adódó szabálytalan magatartási formákra vezethető vissza.

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ).

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, hogy „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”.

Valamint az OTSZ 225. § (3) bekezdés szerint „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”

Továbbá az OTSZ 226. § (1) bekezdés szerint „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”. A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226., 227 §-ban foglaltak szerint lehet végrehajtani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: KTV) 48. § (4) bekezdése értelmében a település önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A fentiek értelmében Sávoly község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013(X.25.) számú önkormányzati rendeletének 40. &-a  egyértelműen meghatározza az avar és kerti hulladék égetés szabályait.

A rendelet innen letölthető.

A rendelet Sávoly község közigazgatási területén hatályos. Az avar és kerti hulladék égetése kedden, csütörtökön és szombati napokon a nyári időszakban, (március 1-től október 31-ig) 8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig )  8-15 óráig az Országos Tűzvédelmi Szabályzat betartásával végezhető.

Továbbá a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § alapján az, aki:

– tűzvédelmi előírást megszeg, és azzal tüzet idézett elő 100 000 Ft – 1 000 000 Ft;
– tűzvédelmi szabályt megszeg, és azzal tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges volt 200 000 Ft – 3 000 000 Ft
tűzvédelmi bírság megfizetésére kötelezett.

Megszakítás