Közszolgáltatások

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

– hulladékkezelés (szilárd hulladékkezelés és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés)

– köztemetők fenntartása 

– ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás
Megszakítás