Közszolgáltatások

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés

Gondoskodás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről helyi közszolgáltatás útján. Az e tárgyban alkotott rendelet célja a közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatást 2026. december 31-ig Kovács Ferenc egyéni vállalkozó végzi.

(A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról szóló Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI.17.) önkormányzati rendelete)

– köztemetők fenntartása 

– ivóvízellátás, szennyvízelvezetés

  1. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás
Megszakítás