Képviselő-testületi ülés (soron kívüli) – 2022.01.27. – előterjesztések

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron kívüli nyilvános ülésének ideje: 2022. január 27. (csütörtök) 8.30 óra, helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11 nagyterem melletti kisterme) Napirendek: A Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat beadásáról Előadó: Schuller Tibor, polgármester Döntés további pályázatokról és a pályázatok előkészítéséről (szóbeli) Előadó: Schuller Tibor, polgármester […]

Költségvetések, beszámolók

Éves költségvetések – költségvetési rendeletek Számviteli beszámolók A költségvetés végrehajtása – zárszámadási rendeletek

Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 3.2. Költségvetések, beszámolók 3.3. Tevékenység, működés – Foglalkoztatottak – Támogatások – Szerződések  – Koncessziók – Egyéb kifizetések – Európai Unió által támogatott fejlesztések Erdei út – Közbeszerzés

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Vizsgálatok, ellenőrzések listája Állami Számvevőszék – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése 2020 Magyar Államkincstár – 2020. évi normatíva igénylés ellenőrzése /évközi/ Magyar Államkincstár – 2019. évi normatíva elszámolás ellenőrzése Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok A működés eredményessége, teljesítmény Működési statisztika

Ülések

– Döntéshozatal, ülések – A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közszolgáltatások

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: – hulladékkezelés (szilárd hulladékkezelés és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkezelés) – köztemetők fenntartása  – ivóvízellátás, szennyvízelvezetés A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, az igénybevétel rendjére vonatkozó tájékoztatás