Lakossági tájékoztató – Igazgatási szünetről

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2022. december 23. napja és 2023. január 1. napja között a Marcali Közös Önkormányzati Hivatalban és a Hivatal Sávolyi Kirendeltségén az energiamegtakarítás érdekében és a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületeinek döntése alapján igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet idején anyakönyvi ügyintézésben -elsősorban halotti anyakönyvezés indokán- telefonos ügyeletet tartunk, az alábbi napokon és […]

Hirdetmény – 2022.11.25.

Értesítem a lakosságot, hogy A településterv, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 16/2022. önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022 (VI.30) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2022 önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hirdetmény (pdf)

Képviselő-testületi ülés – napirend – 2022.11.24.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme). N a p i r e n d e k: 1. A 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása Előadó: Schuller Tibor, polgármester 2. Tájékoztató a lejárt […]

Népszámlálási pótösszeírás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2022.november 21-28. közötti időtartamban mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak a népszámlálási adatgyűjtésből az alábbi időpontokban és helyszínen lehet pótösszeírást kezdeményezni: Sávoly településen 2022.november 21-25. közötti munkanapokon és november 28-án de.9-12 óra között a Sávolyi Agroturisztikai Központban, (Sávoly, Rákóczi u. 74/2.) 2022.november 26-27. közötti munkaszüneti napokon de. 9-12 óra közötti időtartamban […]

Elkészült a Szedervirág Óvoda játszóudvara

A Magyar Falu Program keretében Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése – 2022 című pályázati kiíráson nyert 4.777.244.- Ft támogatásból teljesen megújult a Szedervirág Óvoda játszóudvara. A régi játékok elbontásra kerültek, és helyettük 11 db modern játszóeszközt telepítettek. A projekt megvalósítása 2022. szeptemberben befejeződött. A gyermekek örömmel vették birtokba az új játékokat. Az óvoda udvarának fejlesztésével […]

Meghívó közmeghallgatásra

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 27-én (csütörtökön) 17.00 órakor közmeghallgatást tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom Sávoly község lakosságát. A közmeghallgatás helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Sávolyi Kirendeltsége (8732 Sávoly, Petőfi u. 14.) Schuller Tibor sk. polgármester Meghívó 2022.10.27. közmeghallgatás

Képviselő-testületi ülés – 2022.10.13.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 13-án (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterem) N a p i r e n d e k: 1. Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról Előadó: Schuller Tibor polgármester 2. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési […]

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről

A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ a Hirdetményekben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja. A meghirdetett földekre bárki tehet vételi ajánlatot, aki a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel. Az értékesítés elektronikus úton zajlik. Egy hektáros mérethatárig a földművesnek nem […]

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2023.

Sávoly Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára A típus – felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan (pdf) B típus – felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok […]