Újabb információk a pálinkafőzéssel kapcsolatos kötelezettségekről

budapest palinka fesztival 40431 731616Mint azt már ismertettük, az Országgyűlés 2015. január 1-jei hatállyal nagymértékben átalakította a magánfőzés szabályait, melynek következtében a jogalkotó a magánfőzésre vonatkozó adóbevallással, az átalányadó befizetésével, továbbá a magánfőző által birtokolt desztillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az önkormányzati adóhatósághoz telepítette. Ugyanakkor a magánfőző, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 67/A. § (6) bekezdése alapján a vámhatóságnak köteles bejelenteni a törvényesen lefőzhető mennyiséget meghaladó párlatot és kérni annak megsemmisítését. A fentiekkel összefüggésben, az egységes gyakorlat kialakítása érdekében a NAV bejelentés mintát készített, melyet itt letölthetnek. 

Megszakítás