Tájékoztató szociális tüzifa iránti kérelem beadásáról

Ismét lehetőség van a rászoruló sávolyi lakosoknak szociális tüzifa iránti kérelmet beadni. 

A szükséges nyomtatványok kérhetők az Önkormányzaton, Gáspár Ferenc falugondnoknál és a könyvtárban. 

A kérelemhez mellékelni kell a 2022. október havi jövedelemigazolást és a közüzemi számlák másolatait.

A beadási határidő november 15.

Sávoly Község Önkormányzata

Megszakítás