Tájékoztató ingyenes bölcsődei, óvodai étkezésről

 menza-lapozos1 20130513132302 82

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük a bölcsődei és óvodai étkeztetésért.

Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át, azaz 2015-ben a 89.408.-Ft-ot.

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti – jelen tájékoztatónkhoz is csatolt nyilatkozatot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 nevelésbe vették.

A nyilatkozat és a hozzá tartozó kitöltési útmutató valamint a jövedelemnyilatkozat letölthető, de a nevelési év első hetében az intézményekben is beszerezhető. A térítési díj a kérelem keltezésének napjától válik ingyenessé.

Bereczk Balázs sk.
alpolgármester

Megszakítás