Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint módosul:

ovodai kozpont1. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe (1. sz. melléklet: óvodai körzethatárok) tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

2. Ha a szülő (törvényes képviselő) gyermekét nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését (2 sz melléklet: kérelem) – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen – az intézményvezető 2020. április 17-ig fogadja. (Kérelmek személyes benyújtásának időpontja: Április 14-17-ig 1100-1200, 1400-1600)

Óvoda elérhetősége:
• email cím: titkarsag@marcaliovodak. hu
• személyesen: Marcali, Posta köz 3. Kiss Jenőné – óvodatitkár

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

Marcali, 2020. április 2.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Tamásné Turbéki Angéla
intézményvezető

1. számú melléklet: Marcali Óvodai Központ telephelyeinek felvételi körzetei

2. számú melléklet: Óvodai felvétel iránti kérelem

Megszakítás