TÁJÉKOZTATÓ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓAN

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a Kormány a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, melyet a 80/2020. (II. 21.) Korm. rendelettel 90 nappal (előreláthatólag 2021. május 23-ig) meghosszabbított. A veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is Sávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2013. (X.25.) számú önkormányzati rendeletének 40. §-a szabályozza Sávoly község belterületén a kerti hulladék égetésének szabályait az alábbiak szerint:

„AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE
40. §
(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.
(2) A községben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése kedd, csütörtök és szombati napokon a nyári időszakban (március 1-től október 31-ig) 8-18 óráig, téli időszakban (november 1-től február 29-ig) 8-15 óráig az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak betartásával végezhető.
(3) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy olyan irányú légmozgás ne legyen, amely a rendelet 4. mellékletében foglalt tűzszakaszok felé viheti a képződött füstöt, szikrát.
(4) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.
(5) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.”

A veszélyhelyzet megszűnését követően országszerte tilos lesz a kerti hulladék égetése, melynek célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének védelme.

Bödőné Dr. Molnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Megszakítás