Tájékoztatás a temető rendjéről

Sávoly Község Önkormányzata, mint a sávolyi temető üzemeltetője tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot
a temető használatának és igénybevételének szabályairól, a temető rendjéről:

A sírok gondozását, díszítését a temetőről és a temető rendjéről szóló 9/2002. (VIII.8.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: temető rendelet) előírásainak betartásával lehet végezni.
A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:
– a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű;
– mozgásukban korlátozott személyeket szállító jármű;
– azon látogatók járműve, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat
szállítanak.
A temető területére történő behajtás ingyenes. A behajtást az üzemeltető ellenőrzi.

A tájékoztató teljes terjedelemben innen letölthető.

Megszakítás