„Szedervirágos pillanatok” – óvodai nyílt nap

szederviragospillanatok003Óvodai életünkben a tervszerű, célzatos nevelői munka mellett törekszünk az óvoda és a családi nevelés összhangjának megteremtésére. Az óvodánkban dolgozó felnőttek /óvodapedagógusok és dajkák/ a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve segítik a gyermekek fejlődését.
A családok és az óvoda között egyenrangú a kapcsolat. Tudjuk, hogy a szülő tud legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, mi pedig a gyermekek hatékony fejlesztését szaktudásunkkal, korosztályi tapasztalatokkal segítjük. A szülőket együttműködő partnernek tekintjük a nevelésben, fontosnak tartjuk, hogy ismerjék nevelői felfogásunkat, programunk céljait, feladatait, tartalmát.
2013. november 21-22-én a szülők bepillanthattak óvodánk életébe, gyermekeik mindennapjaiba. Részesei lehettek ezeken a napokon a „Szedervirágos pillanatainknak”, amiket játékkal, meséléssel, énekelgetéssel, rajzolással, festéssel, barkácsolgatással és egy kis testmozgással tarkítunk napjaink során. Ezt a közös meghitt „Szedervirágos pillanatot” egy kis ajándékkal kedveskedve köszönte meg óvodásunk az édesanyjának.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Megszakítás