Méhészek Figyelem!

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási főállatorvosa az SO-051/EAO/01386-4/2021. számú határozatában

Tikos, valamint a település 5 km-es védőkörzetében fekvő Főnyed, Szegerdő, Hollád, Vörs települések, valamint Balatonszentgyörgy-Battyánpuszta, Somogysámson Böki u. és Fő u. kereszteződésének vonalától északra fekvő, Sávoly Petőfi u. és Rákóczi u. kereszteződésének vonalától északra fekvő településrészek közigazgatási területén lévő lévő méhállományokra 2021.szeptember 8. napjától községi zárlatot rendelt el 

a mézelő méhek nyúlós költésrothadása – bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegség – miatt.

A községi zárlat alatt álló terület helyi zárlat alatt nem álló méhészetéből a méheket a járási főállatorvos engedélyével lehet kiszállítani. A kiszállítás csak olyan helyre történhet, amely méhbetegség miatt helyi zárlat alatt nem áll.

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálnia.

A községi zárlat akkor oldható fel, ha a zárlat alatt álló területen már egy méhészet sem áll a betegség miatt helyi zárlat alatt.

A járási főállatorvos határozata azonnal végrehajtandó !

Marcali, 2021. szeptember 15.

                                                                 Bödőné Dr. Molnár Irén

                                                                    címzetes főjegyző sk.

Megszakítás