Lakossági tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakulásáról

mtkszA „Marcali és térsége hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának MARCALI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében” című pályázatának köszönhetően Sávoly közigazgatási területén átalakul a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás.

Annak érdekében, hogy Ön, mint az MTKSZ Nonprofit Kft. Ügyfele a rendelkezésre álló eszközöket megkapja, az alábbiakat kell tennie:
a) A mellékelt SZERZŐDÉS-t értelemszerűen kitöltve 2016. március 11-ig a helyi Önkor-mányzathoz juttassa vissza!

Bővebbb tájékoztató itt olvasható, a szerződés innen letölthető.

Megszakítás