Közlemény a sajtónak

Kaposi mor oktato korhazA Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Marcali Telephelyén a rendelkezésre álló humánerőforrással az ezidáig fenntartott belgyógyászati struktúra – 29 aktív ágy, 60 krónikus ágy és 5 szakrendelés heti 115 órában – változatlan működtetése nem lehetséges a hatályos minimumfeltételek szerint, a Kaposvárról kijáró kollégákkal együtt sem.

A Kórház – a betegellátás biztonságát szem előtt tartva –, az Általános Belgyógyászati Osztály tevékenységének átmeneti szüneteltetésére kényszerül 2016. május 1-től. Az általános és krónikus belgyógyászati osztályokon, valamint a szakrendeléseken jelenleg 4 teljes munkaidős, 2 részmunkaidős közalkalmazott és 3 részmunkaidős közreműködő/megbízott orvos munkatárs lát el feladatot. Közülük 3 munkatárs nyugdíjas továbbfoglalkoztatott.

Az orvos utánpótlás – csak marcali foglalkoztatással – gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A jelenlegi szakdolgozói létszám sem teljesíti a jogszabály szerinti feltételeket, a munkabeosztás elkészítése hónapok óta nehézségekbe ütközik.

Több hónapos, a fenntartóval és az ÁNTSZ-szel, valamint valamennyi marcali vezetővel, orvos és szakdolgozó munkatárssal folytatott egyeztetés után születetett meg a mostani intézkedés, melynek előzményeként, Marcali köztiszteletben álló, egykori orvos vezetői közül érkezett korábban a javaslat a belgyógyászaton belül csak a járóbeteg-ellátás fenntartására.

Ezen túl, a krónikus belgyógyászati fekvőbeteg ellátást is működtetjük. Az intézkedés bevezetésével a marcali belgyógyászati tevékenység érdemben nem változik, szakmaisága megmarad, az akut eseteket továbbra is a Sürgősségi Betegellátó Osztály látja el.

A munkaköri átcsoportosítások rövidesen megtörténnek, azokat valamennyi kolléga elfogadta. Egyetlen álláshely sem szűnik meg – az elbocsátás lehetősége a kritikus humánerőforrás helyzet miatt fel sem merült –, kevesebb feladat mellett változatlan bérezéssel folytatják a dolgozók munkájukat.

Kaposvár, 2016. április 19.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Igazgatótanácsa

Megszakítás