Képviselő-testületi ülés – 2024.04.30.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. április 30-án (kedden) 8.30 órakor soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülést tart. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1. Kócza Mónika képviselő eskütétele és megbízólevelének átadása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2. Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

3. Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Schuller Tibor polgármester

4. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester
5. Az alpolgármester költségtérítésének megállapítása
Előadó: Schuller Tibor polgármester

6. Előterjesztés a Sávoly 375 hrsz. ingatlan értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Schuller Tibor polgármester

7. Egyebek

Sávoly, 2024. április 26.

Schuller Tibor sk.
polgármester

Megszakítás