Képviselő-testületi ülés – 2024.02.15.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 15-én (csütörtökön) 08.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testület ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11, nagyterem melletti kisterme).

N a p i r e n d e k:

1. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Domsa Valéria, az Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3.
A. Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

B. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

4. A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

5. Az önkormányzat vagyonáról ás a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

6. Előterjesztés a polgármester 2024. évre esedékes szabadságának ütemezéséről (írásbeli előterjesztés)
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

7. Előterjesztés az étkezési térítési díjak emelésének javaslatáról
(írásbeli előterjesztés)
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

Megszakítás