Képviselő-testületi ülés – 2022.01.13. – előterjesztések

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 13-án (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11, nagyterem melletti kisterme).

Napirend:

1. Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
2. A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
4. Marcali Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
5. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás iránti pályázat benyújtása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
6. Előterjesztés a polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
7. Előterjesztés a polgármester költségtérítésének megállapításáról
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző
8. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
9. Előterjesztés az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester
10. Egyebek

Megszakítás