Képviselő-testületi ülés – 2022.08.30. – napirend

Képviselő-testületi ülés ideje: 2022. augusztus 30. (kedd) 8.30 óra, helyszíne: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u.11 nagyterem melletti kisterme)

N a p i r e n d e k:

1. Előterjesztés a DRV_S_311 kódszámú, Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

2. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű víziközmű 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3. Előterjesztés a Somogysámson, 071 hrsz-ú ingatlanon lévő B-1 kat. sz. kút és B-4 kat. sz. kút megszüntetéséről

Előadó: Schuller Tibor polgármester

4. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerült kérdések megvitatása (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Schuller Tibor polgármester

5. Egyebek

Megszakítás