Képviselő-testületi ülés – 2022.02.10.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 10-én (csütörtökön) 8.30 órakor tartja soron következő nyilvános képviselő-testületi ülését. Az ülés helye: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11, nagyterem melletti kisterme).

Napirend:

1. Tájékoztató helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
Előadó: Domsa Valéria, Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

3/A. Előterjesztés Sávoly Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatásáról

3/B. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

4. Előterjesztés Schuller Tibor polgármester 2022. évre esedékes szabadságának ütemezéséről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

5. Előterjesztés Cafetéria-juttatás megállapításáról Schuller Tibor polgármester úr részére
Előadó: Bödőné dr. Molnár Irén, címzetes főjegyző

6. Előterjesztés a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi támogatásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

7. Előterjesztés a Marcali Mentők Közalapítvány támogatási kérelméről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközművek állami tulajdonban adásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

9. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi éves összesített közbeszerzési tervéről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

10. Előterjesztés a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

11. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű viziközmű 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási, pótlási tervrészének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

12. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű viziközmű 2021-2035. vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

13. Előterjesztés a DRV_V_339 kódszámú, Somogysámsoni kistérségi vízmű megnevezésű viziközmű irányítástechnikai (SCADA) rendszerének kiépítéséről
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

14. Előterjesztés a Marcali V. sz. vegyes háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Schuller Tibor, polgármester

15. Egyebek

Megszakítás