HIRDETMÉNY – 2024.07.02.

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2024. (IV.30.) számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján Sávoly Község Önkormányzata ELADÁSRA MEGHIRDETI a Sávoly 375 hrsz. alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 7286 m2 területű, 1/1 részben önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant (a továbbiakban: tárgyi ingatlan)

A tárgyi ingatlan Lf-2 jelű falusias lakóterület építési övezetbe tartozik és a 7-es számú főútvonal felől közelíthető meg. A tulajdoni lapján 1264 m2 nagyságú területre az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára vezetékjog bejegyzés látható.
A tárgyi ingatlanon közművek nem találhatóak, forgalmi értéke: 3.600.000 Ft.
Az általános forgalomi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja alapján a tárgyi ingatlan értékesítése Áfa köteles, mivel építési teleknek minősül.
Eladási ár legkisebb összege: 3.600.000 Ft + Áfa
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó által megajánlott vételár összegét
• a vételár megfizetésének időpontját
• a pályázó vagy a képviseletére jogosult személy nevét, a pályázó címét, a pályázó vagy képviseletére jogosultjának elektronikus és egyéb elérhetőségét;
• a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadását

A vételi ajánlat benyújtása, beérkezési határideje:
Az ajánlatot az alábbi címre kell benyújtani:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
1. em. 35. számú iroda
Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható az alábbiak szerint:
• Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai feladás esetén a pályázatnak az alább meghatározott időpontra be kell érkeznie.
• Az ajánlat személyesen is bedobható a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal postaládájába (a postaláda a hátsó bejáratnál található), vagy a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Sávoly kirendeltségén (Sávoly, Petőfi utca 14.)
Vételi ajánlat megjelölésével az ajánlat beérkezési határideje:
2024. július 18. (csütörtök) 1000
Az ajánlati bontás ülésének helye, ideje:
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
8700 Marcali, Rákóczi u. 11., I. em. kisterem
2024. július 18. (csütörtök) 10.05 óra
A kapott vételi ajánlatok a bontást követően nyilvánosak. Több ajánlat esetén a legmagasabb vételárat adó ajánlat kerülhet nyertesként kihirdetésre.
Az eredményről valamennyi ajánlattevő az elbírálást követően legkésőbb 8 napon belül írásbeli értesítést kap. A döntést Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg.
Az ajánlattevő a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig ajánlatát bármikor visszavonhatja, illetőleg egy alkalommal módosíthatja.
Az hirdetmény kiírója fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül a hirdetményt visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa.
Jelen pályázati felhívás Sávoly Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, valamint a
www.savoly.hu internetes oldalon kerül közzétételre.
A tárgyi ingatlannal kapcsolatban további információ személyesen a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fsz. 9-es irodájában Besenczki-Horváth Tímeánál, vagy telefonon a +36 85/501-043-as számon kérhető.
Marcali, 2024. július 2.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

Megszakítás