HIRDETMÉNY

A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 3. § (1) bekezdése alapján a MAGYAR ÁLLAM TULAJDONOSI JOGAIT GYAKORLÓ NEMZETI FÖLDÜGYI KÖZPONT (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01,
törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) nevében az alábbiakról tájékoztatjuk a lakosságot.

A szervezet a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, HÁROM HEKTÁRNÁL KISEBB TÉRMÉRTÉKŰ FÖLDRÉSZLETEKET
TERVEZ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL ÉRTÉKESÍTENI.

A hirdetmény és lista innen letölthető

Megszakítás