Falubusz beszerzése a Magyar Falu Program keretein belül

Sávoly Község Önkormányzata a Magyar Falu Programban meghirdetett Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása című pályázat keretében falugondnoki busz beszerzésére 12.284.999 Ft támogatásban részesült. A projekt keretében beszerzésre került egy kilenc személyes Peugeot kisbusz, amely átvételére 2020. október 12-én került sor.
Az új kisbusz beszerzésével megvalósult a településen a falugondnoki szolgálat megalakítása.

Megszakítás