Épül Sávolyon az Agroturisztikai bemutatóhely

Sávoly Község tulajdonában saját tulajdonú közösségi célt szolgáló ingatlan nem sok van. Sőt mondhatnám, hogy – a befogadó képességében szűk – „Posta épületén” kívül egy sincs.
A rendszerváltás kapcsán kialakult osztozkodás során minden közösségi ingatlan (Kultúrház, Óvoda, Iskola, Jegyzőség, Rendelő), közös résztulajdonosi viszony kialakulásához vezetett. A Sávolyon elhelyezkedő közintézmények egyike sem a sávolyi önkormányzat kizárólagos tulajdona.
Ezt felismerve tett lépéseket a „Posta” épületének megvásárlásával az akkori testület, majd a mostani a jegyzőség épületének megvásárlásával (ami még pénzügyileg nem került teljes rendezésre).
Sávolynak mindig meg volt az igénye arra, hogy saját tulajdonú közösségi épülete legyen. Ennek lehetőségét nagymértékben befolyásolta a település költségvetésének szűk mozgástere.
A fenti problémák orvosolására különböző „ötletelések” kapcsán jutott el Önkormányzatunk a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesülethez, annak elnökéhez. Ő, és az általa vezetett egyesület látott fantáziát egy Sávolyon felépítendő olyan közösségi házban, amely az egyesület célkitűzéseinek megfelelően, s egyben a település igényeit is kiszolgáló, objektum megvalósulásához vezetett. A beruházáshoz önkormányzatunk biztosította a területet, a 74/2 hrsz-ú ingatlan kialakításával, ami természetesen továbbra is településünk tulajdonát képezi.
A Közhasznú Egyesület az 52/2012.(VI.8.) VM rendelet alapján, turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez, a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó pályázati konstrukció keretében, pályázatot nyújtott be. A pályázat a 1640467259 számú támogató határozatban foglaltak szerint, bruttó 34.999 978 Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott, támogatásban részesült.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 24-én tartott ülésén, 79/2012.(VII.24.) számú határozatával elfogadta a Közhasznú Egyesülettel kötendő ingatlanhasználati megállapodást, kifejezve partnerségi együttműködését a projekt megvalósításában. A beruházás keretében – az egyesület saját finanszírozásával – minimum 140 m2 alapterületű épület épül (teraszokkal együtt: 200 m2), melyben egy minimum 60 m2-es bemutatóterem is helyet kap. Az elkészült épületet – a megkötött ingatlanhasználati megállapodás alapján – közös üzemeltetésben és közös hasznosításban fogják fenntartani, majd a támogatási szerződésben előírt fenntartási időszak végén az egyesület az épületingatlan tulajdonjogát át fogja adni Sávoly Község Önkormányzata számára, térítésmentesen.
Önkormányzatunk külön sikerként könyveli el, hogy a Közhasznú Egyesület által kivitelezésre kiírt közbeszerzési pályázatot, a sávolyi székhellyel rendelkező, Sávoly Invest Kft. nyerte meg, és állt neki a munkálatoknak Béres Adrián építőmérnök vezetésével. Ezzel településünk még inkább aktív részesévé vált ennek a fontos beruházásnak, munkát adva sok sávolyi embernek.
Ennek az együttműködésnek a látványos részéhez jutott el Sávoly az elmúlt pár napban, hisz egyik napról a másikra bújt ki a földből egy épület, ahogy azt fotósorozatunk is mutatja.
Hogy milyen, mindenkit érintő közösségi hasznosítása lesz az épületnek, az már nem ennek a testületnek feladata eldönteni. Hamarosan önkormányzati választás lesz, melynek során új testület kerül megválasztásra. Ez a testület megteremtette a lehetőségét, hogy megépüljön egy – előbb-utóbb önkormányzati saját tulajdonú – ház. S csak remélni tudjuk, hogy olyan tartalommal töltődik meg, ami minden sávolyi polgárt és idelátogató vendéget szolgálni kíván.
Ezen cikk is a Csurgói Térségfejlesztési Közhasznú Egyesülettel egyeztetve kerül megjelenésre.

Bobek József

{gallery}kepek/2014/kozossegihaz{/gallery}

Megszakítás