A Rákóczi utcai járda felújítás anyagtámogatása a Magyar Falu Program keretein belül

A Magyar Falu Program keretén belül az Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása – 2021 című pályázati kiíráson támogatásban részesültünk. A pályázat keretében a Sávoly, Rákóczi utca nyugati oldalán a 357/5 hrsz-ú és 357/8 hrsz-ú ingatlanokon található járda felújítás anyagtámogatására adtunk be támogatási kérelmet. A pályázaton Önkormányzatunk 4.999.855.- Ft támogatásban részesült.

A járda új burkolatának kialakítása a biztonságos gyalogos közlekedés megteremtése mellett hozzájárul a településkép fejlesztéséhez is.

 

Megszakítás